PROIECT

Obiective

Unul dintre scopurile proiectului NORADICA este conectarea elevilor cu grupuri religioase eterogene, pentru a interacționa cu modul lor de viață, pentru a facilita procesul de înțelegere a diversității societății europene ca o valoare, nu ca o bariera spre o coexistență pașnică. Proiectul implementează această viziune în principalele instituții de socializare, în școli, prin crearea de legături bazate pe schimburi de informații, practici de succes și cunoștințe. Aceste elemente vor acționa ca un antidot social pentru excluderea și radicalizarea  tinerilor, oferind profesorilor resursele necesare  care să conducă la soluționarea problemelor  religioase. Un alt scop al proiectului este  implementarea unui set de activități și ”resurse educaționale deschise ‘’ pentru promovarea dialogului inter-religios și intercultural în școli prin cooperare cu părțile interesate și comunitățile religioase din țările partenere. Proiectul NORADICA cuprinde mai mulți pași: cunoașterea factorilor de risc ai radicalizării tinerilor, elaborarea, testarea și implementarea unei strategii educaționale, realizarea de activități educaționale și a workshop -uri care să faciliteze dialogul inter-religios în școli. Una dintre priorități este  abilitarea  profesorilor cu o atitudine potrivită, dezvoltarea competențelor lor de a lucra și interacționa eficient cu elevii din culturi diferite. Școlile, colegiile și departamentele educaționale își asumă responsabilitatea de a pregăti profesorii pentru a preda în clasele multiculturale.

Obiectivele proiectului pot  fi rezumate prin câteva aspecte cheie:

 • Îmbunătățirea competențelor de reacție în cazul în care elevii sunt radicalizați;
 • Atenționarea grupurilor religioase asupra pericolului radicalizării;
 • Formarea profesorilor;
 • Dezvoltarea resurselor ce pot fi folosite de profesori pentru acest subiect;
 • Dezvoltarea resurselor pentru elevi

Public țintă

Proiectul se adresează:

Profesorilor (în mod special profesorilor de religie, educație civică, de orientare și consiliere);

missing translation

Elevilor de 12-16 ani înscriși în școlile din cadrul proiectului NORADICA (min. 6 școli per partener).

Produse

Set de infografice educaționale

Setul de infografice educaționale dezvoltat în cadrul proiectului va reprezenta o modalitate facilă și atractivă de a transfera și accesa informații despre următoarele subiecte:

 • Localizarea prezențelor religioase
 • Date despre organizații extremiste
 • Provocări întâlnite de profesori cu privire la problemele religioase în cadrul școlii (dovezi de orice tip)
 • Dialoguri între diferite religii prin vocile comunităților religioase locale

Instrumente pentru  predare – învățareAplicație interactivă web-app pentru profesori

Aplicația Noradica Web  app pentru profesori poate  fi considerată o resursă optimizată  asemenea unui ghid,  pentru că oferă interacțiune cu diferite conținuturi și date ce oferă de fiecare dată o altă cale de explorare.

 “NORADICATOONS” este un set filme de desene animate destinat elevilor. Prin intermediul unui limbaj accesibil și  prietenos, familiar elevilor, acest set de desene animate elaborat în cadrul proiectului NORADICA, va permite prezentarea, explicarea și discutarea activităților menite să combată radicalizarea elevilor în școală. Obiectivul este de a asigura un punct de vedere alternativ , creativ, o experiență de învățare conectată cu implicarea afectivă a utilizatorilor. NORADICATOONS dorește să fie un antidot pentru-  discursul ideologic ce promovează comportamentul agresiv.

Recomandări pentru școli și comunitate

Pentru decidenții din țările partenere, la sfârșitul proiectului, beneficiarii programului NORADICA – partenerii de proiect vor pregăti un set de recomandări care să răspundă următoarele aspecte :

 • cum să promovezi dialogul intercultural si interreligios în școli;
 • cum să lupți împotriva radicalizării în grupuri religioase prin implicarea activă ca lider;

discuții potrivite împotriva radicalizării în colaborare cu familii; Rolul comunităților locale în procesul de de-radicalizare.