Żywa Biblioteka

„Jest wiele przyczyn istnienia stereotypów i uprzedzeń oraz tego, że ludzie się nimi kierują. Wszyscy ludzie. W każdej społeczności są również osoby, które doświadczają konsekwencji steretypowego myślenia, uprzedzeń, a nawet dyskryminacji czy wykluczenia. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych”. Source: http://zywabibliotekapolska.pl/zywa-biblioteka/metoda/

Celami Żywej Biblioteki są:

  1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
  2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
  3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na

dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.

  1. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec

inności.

https://www.facebook.com/zblodz

Link:

http://zywabibliotekapolska.pl/

http://humanlibrary.org/