Religie świata. Ekumenizm

Scenariusz dotyczy zajęć, dzięki którym uczeń poznaje inne religie z całego świata, ich podstawowe założenia, zasady i obrzędy. Uczeń dowiaduje się także, czym jest ekumenizm.

Scenariusze lekcji, po których uczniowie będą potrafili wymienić i scharakteryzować różne religie, jak również będą potrafi scharakteryzować pojęcie ekumenizmu i udzielić swobodnej wypowiedzi na jego temat.

http://scholaris.pl/zasob/51877