PROJEKT

Cele

NORADICA chciałby pomóc w nawiązaniu kontaktów między młodymi ludzi a przedstawicielami różnych religii i wyznań, aby wzajemnie uświadamiać sobie, że zróżnicowanie społeczne UE jest wartością, a nie barierą w dążeniu do pokojowej koegzystencji. Projekt dotyczy edukacji, gdyż szkoła jest jedną z najważniejszych instytucji uspołeczniających i to właśnie szkoły powinny rozbudować sieci, które będą dzielić się informacjami, dobrymi praktykami i wiedzą wynikającą z badań. Wszystkie te elementy mogą być rodzajem społecznego antidotum na wykluczenie społeczne i radykalizację młodych, dając nauczycielom i szkołom narzędzia pomocne w poruszaniu się po skomplikowanych zagadnieniach religijnych. Celem projektu jest opracowanie  i wdrożenie zintegrowanego zestawu ćwiczeń oraz „otwartych materiałów edukacyjnych” promujących międzyreligijny dialog w szkole we współpracy z odpowiednimi  społecznościami religijnymi w krajach partnerskich.  NORADICA opracuje wieloaspektową strategię zdobywania wiedzy na temat czynników radykalizacji młodzieży oraz ćwiczenia i warsztaty z edukacji eksperymentalnej.  Jednym z ważniejszych priorytetów jest pomoc przyszłym nauczycielom w zdobyciu wiedzy  i umiejętności, a także wykształceniu postaw, które pozwolą im  skutecznie pracować z uczniami należącymi do różnych kultur.  Szkoły i uczelnie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w klasach zróżnicowanych kulturowo.  Dlatego cele operacyjne projektu NORADICA można przedstawić w następujących punktach:

 • Nabycie nowych kompetencji i umiejętności radzenia sobie z uczniami mogącymi ulec radykalizacji;
 • Podnoszenie świadomości na temat ryzyka radykalizacji w grupach religijnych;
 • Opracowanie wskazówek i sugestii dla przyszłych nauczycieli;
 • Opracowanie materiałów na ten temat do wykorzystania przez nauczycieli;
 • Opracowanie materiałów dla uczniów.

Grupy docelowe

Projekt jest w szczególności adresowany do:

nauczycieli religii i wiedzy o społeczeństwie;

nauczycieli przedmiotowych poruszających zagadnienia związane z religią i

uczniów w wieku 12-16 lat, uczęszczających do szkół z sieci NORADICA (minimum 6 szkół pilotażowych na jednego partnera).

Produkty

Zestaw edukacyjnych infografik

Przygotowane edu-infografiki to kreatywny sposób transferu informacji w bardzo prosty, inteligentny i modny sposób. Będą one stanowiły graficzną i wizualną reprezentację informacji, danych lub wiedzy na temat:

 • Obecności różnych religii w regionie;
 • Młodzieży zwerbowanej przez organizacje ekstremistyczne – dane liczbowe i procentowe;
 • Wyzwań stojących przed nauczycielami związanymi z zagadnieniami religijnymi obecnymi w codziennym życiu szkoły  (treści i dowody ilościowe);
 • Przesłań promujących dialog między różnymi religiami, którymi posługują się lokalni przywódcy religijni.

Materiały dla nauczycieli– Interaktywny ebook w formie aplikacji

Interaktywny ebook dla nauczycieli to rodzaj ulepszonej książki, umożliwiający interaktywne korzystanie z treści, danych i materiałów, oferujący za każdym razem inną ścieżkę eksploracji.

Edukacyjne Komiksy („NORADICATOONS”) dla uczniów

NORADICA opracuje serię internetowych komiksów (NORADICATOONS) wykorzystujących innowacyjny, chwytliwy i przyjazny „język”, mający przedstawić, objaśnić i omówić antyradykalne treści w szkole.  Będą one pisane z  alternatywnej, świeżej perspektywy: doświadczenia szkolnego połączonego z emocjonalnym zaangażowaniem użytkowników. NORADICATOONS mają stanowić antidotum na ideologię mowy nienawiści.

Rekomendacje  dla szkół i lokalnych społeczności

Partnerzy przygotują zestaw rekomendacji, tworząc  „program wyjściowy” dla potencjalnych beneficjentów oraz twórców polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach, obejmujący następujące  kluczowe aspekty:

 • jak promować międzykulturowy i międzyreligijny dialog w szkole;
 • jak podnosić świadomość pozwalającą przeciwdziałać radykalizacji w grupach religijnych przez aktywne zaangażowanie przywódców religijnych;

odpowiednie narracje przeciwko radykalizacji, tworzone we współpracy z rodzinami; rola społeczności lokalnych w procesie przeciwdziałania radykalizacji.