NORADICA Web App

Witamy w

Przekazujemy Państwu interaktywne materiały w formie mobilnej aplikacji, dotyczące wieloreligijności i przeciwdziałania radykalizacji młodzieży w szkole, szczególnie o podłożu religijnym. Materiały te są adresowane do nauczycieli. To pierwsze takie kompendium odnoszące się do tej tematyki o tak szerokim zakresie interdyscyplinarności. Jest to jeden z rezultatów opracowanych w ramach międzynarodowego projektu NORADICA finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne dla Edukacji Szkolnej.

Cele

Zalety Edukacyjne

Do kogo jest adresowana?

,,Jak nauczyciele mogą wykorzystywać ?

Co się znajduje w

NORADICA –app to nie tylko informacje w polskiej wersji językowej, ale przede wszystkim informacje dotyczące wieloreliginości w Polsce. 

NORADICA-app jest podzielona na dwie główne części: Repozytorium i Interaktywne Materiały.

W „Repozytorium” znajdziecie Państwo ciekawe krótkie informacje na temat zjawiska wieloreligijności widzianego z różnych perspektyw. Spośród dostępnych informacji staraliśmy się wybrać  takie, które mogą być interesujące z edukacyjnego punktu widzenia. Aby ułatwić Państwu zorientowanie się, jakiej dziedziny dotyczy dana informacja, pogrupowaliśmy je w następujące kategorie tematyczne:

„Każda informacja na stronie prezentowana jest najpierw w formie krótkiego streszczenia, po kliknięciu w nią, znajdziecie Państwo link do oryginalnego tekstu lub pliku” „Interaktywne Materiały” są poszerzeniem i uzupełnieniem „Repozytorium”, które mogą być dla Państwa inspiracją, które możecie wykorzystać jak chcecie. Jedne z nich wymagają większej uwagi, a inne są tylko zdjęciem.  Tym razem nie opatrujemy ich żadnym komentarzem z naszej strony.

Podzieliliśmy je na

Obejrzyj

tutaj znajdziecie filmy i zdjęcia

Przeczytaj

tutaj znajdziecie artykuły, podręczniki, scenariusze lekcji

Spójrz

tutaj znajdziecie strony internetowe

Zbadaj

tutaj znajdziecie bardziej obszerne materiały: artykuły, książki, projekty itp.