Noc Świątyń

Idea Nocy Świątyń powstała w Warszawie, gdzie działa wiele wspólnot religijnych, biorących udział w corocznej Nocy Muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot doszliśmy do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat na co dzień niedostępny dla warszawiaków i warszawianek. W 2016 roku do Warszawy dołączył Poznań, a w 2017 Kraków. W 2018 roku w wydarzeniu wzięły udział Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź.

W tym roku Noc Świątyń odbędzie się 21 września roku.

Czym jest Noc Świątyń?

Celem akcji jest ukazanie naszych miast, jako miast wielokulturowych, różnorodnych i otwartych, które swe tradycje wielokulturowości pielęgnują od kilkuset lat. W obecnej sytuacji, gdy niechęć do wszelkiej „inności” jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą umożliwić poznanie grup społecznych zagrożonych stereotypowym postrzeganiem. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu ewentualnych uprzedzeń.

Organizatorzy pragną by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań.

Jest to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Wydarzenie to również ma charakter kulturalnym, któremu towarzyszą koncerty, prezentacje czy warsztaty. Żródło: https://nocswiatyn.pl/o-nas/