Książka ,,Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich dzieci

Książka „Baśnie nie z tego miasta. Opowieść wrocławskich dzieci” zawiera 12 baśni przekazanych przez 12 rodzin mieszkających we Wrocławiu, różniących się pochodzeniem etnicznym, narodowym, religią (baśnie: japońska, azerska, ukraińska, palestyńska, romska, francuska, niemiecka, czeska, amerykańska, polska, kameruńska, hinduska).

Książka ma ogromny kapitał symboliczny. Jej cele związane są z edukacją i mediacją międzykulturową: polska większość uświadomi sobie istnienie mniejszości, pozna jej sposób życia, zwyczaje i kulturę; imigranci zaś zostaną zaproszeni do dialogu i asymilacji z rdzennymi mieszkańcami miasta. Misyjny charakter publikacji narzucił sposób jej kolportażu – książka trafiła przede wszystkich do instytucji o profilu edukacyjnym (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Wrocławski Teatr Lalek, wrocławskie szkoły, przedszkola i świetlice środowiskowe) oraz do odbiorców indywidualnych (przede wszystkim poprzez konkursy w mediach).

Link: http://nomada.info.pl/ksiazka-portal-basnie-nie-z-tego-miasta