FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR

Najbardziej łódzki z łódzkich – Festiwal Łódź Czterech Kultur jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, powstałego w 2002 roku z inicjatywy Witolda Knychalskiego i nawiązuje do czterech kultur, które wywarły wpływ na rozwój Łodzi.

Festiwal promuje wielokulturowe i wieloetniczne dziedzictwo miasta, a wśród działań można znaleźć m.in. warsztaty dla szkół poświęcone wielokulturowej Łodzi.

Festiwal, dzięki któremu wiadomo, że Łódź była i pozostaje miastem wielokulturowym, które współtworzyli Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. I choć wtedy – w XIX wieku, jak i dziś wśród mieszkańców Łodzi można wskazać więcej narodowości czy grup etnicznych, to cztery historyczne kultury odcisnęły ślad, którego nie da się pominąć. http://www.4kultury.pl/o-festiwalu