Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

„Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” to projekt, który ma na celu wsparcie osób, które spotykają się z brakiem tolerancji oraz różnymi formami dyskryminacji z przyczyn religijnych lub światopoglądowych, monitoruje strony www szkół publicznych i dokumentuje przejawy dyskryminacji w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, jak również uwrażliwia społeczeństwo na występowanie problemów dyskryminacji wyznaniowej w szkołach.

Projekt realizuje Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa http://polistrefa.pl/

Działania rzecznicze oraz pomoc prawna dla osób spotykających się z brakiem tolerancji oraz różnymi formami dyskryminacji z przyczyn religijnych lub światopoglądowych;

Systematyczne monitorowanie stron www szkół publicznych i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami;

Uwrażliwienie społeczeństwa na występowanie problemów dyskryminacji wyznaniowej w szkołach.

Link: http://www.rownoscwyznania.org/strona-glowna.html