Bez kategorii

Żywa Biblioteka

„Jest wiele przyczyn istnienia stereotypów i uprzedzeń oraz tego, że ludzie się nimi kierują. Wszyscy ludzie. W każdej społeczności są również osoby, które doświadczają konsekwencji steretypowego myślenia, uprzedzeń, a nawet dyskryminacji czy wykluczenia. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych”. Source: http://zywabibliotekapolska.pl/zywa-biblioteka/metoda/ Celami …

Żywa Biblioteka Read More »

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

„Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” to projekt, który ma na celu wsparcie osób, które spotykają się z brakiem tolerancji oraz różnymi formami dyskryminacji z przyczyn religijnych lub światopoglądowych, monitoruje strony www szkół publicznych i dokumentuje przejawy dyskryminacji w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie …

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej Read More »

Książka ,,Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich dzieci

Książka „Baśnie nie z tego miasta. Opowieść wrocławskich dzieci” zawiera 12 baśni przekazanych przez 12 rodzin mieszkających we Wrocławiu, różniących się pochodzeniem etnicznym, narodowym, religią (baśnie: japońska, azerska, ukraińska, palestyńska, romska, francuska, niemiecka, czeska, amerykańska, polska, kameruńska, hinduska). Książka ma ogromny kapitał symboliczny. Jej cele związane są z edukacją i mediacją międzykulturową: polska większość uświadomi …

Książka ,,Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich dzieci Read More »

KOLOROWA TOLERANCJA

Cykliczna, coroczna akcja prowadzona w Łodzi od 2000. Ma na celu przeciwstawianie się nietolerancji, ksenofobii i wandalizmowi. Podczas „Kolorowej Tolerancji” zamalowywane są obraźliwe napisy na murach, organizowany jest przemarsz ulicą Piotrkowską, odbywają się spotkania z przedstawicielami różnych narodowości, wyznań i kultur. Organizowane są projekcje filmów, a w mieście otwarte są wszystkie świątynie, w których prowadzone …

KOLOROWA TOLERANCJA Read More »

FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR

Najbardziej łódzki z łódzkich – Festiwal Łódź Czterech Kultur jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, powstałego w 2002 roku z inicjatywy Witolda Knychalskiego i nawiązuje do czterech kultur, które wywarły wpływ na rozwój Łodzi. Festiwal promuje wielokulturowe i wieloetniczne dziedzictwo miasta, a wśród działań można znaleźć m.in. warsztaty dla szkół poświęcone wielokulturowej Łodzi. Festiwal, dzięki …

FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR Read More »